Valikko Sulje

Kuorasjärvi ry:n vuosikokouksen 30.3.24 päätöksiä

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 30. maaliskuuta Kuorasjärven kartanossa.
Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat.
Toimintasuunnitelmassa painottuu tavoite kesävedenpinnan nostamiseksi. Myös järven
ulkoisen kuormituksen pienentäminen sekä järviveden ruskistumisen hillitseminen ovat
tärkeitä tavoitteita.
Puheenjohtaja Olli Keski-Saari kertoi yhteistyöstä Ely-keskuksen kanssa järven
kunnostamiseksi. Hänen mukaansa järven tilanne on huonompi kuin 1970-luvulla, mutta
parempi kuin 1990-luvulla. Ilman jatkuvaa seurantaa ja parannustoimia järven kunto uhkaa
taas huonontua. Vedenpinnan nosto, sinilevän torjunta, juoksutusten haittojen torjunta
sekä hoitokalastukset ovat tärkeimmät vaadittavat toimet. Puheenjohtaja viittasi myös
takavuosien ajatukseensa ns. Jääskänjärven kanavan rakentamisesta.
Kokouksessa otettiin esiin myös Kuorasjärven pohjoispään läheisyyteen suunnitellut
tuulivoimalat. Uudeksi haitaksi on ilmennyt voimaloiden siivistä mahdollisesti irtoava
mikromuovi.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Olli Keski-Saari. Hallitukseen kuuluvat Katariina
Kivistö, Juha Koskinen, Esa Kujala, Marko Kulmala ja Pekka Leinonen sekä uutena
jäsenenä Jari Niemi. Varajäseniä ovat Tarja Keski-Salmi ja Jaakko Ristimäki.
Toiminnantarkastaja on Jorma Hämäläinen, varalla Reijo Vähämaa.
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli se on 20 €/vuosi. Jäseneksi voit liittyä täällä!