Valikko Sulje

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 23.11.2019 .

Rekisterinpitäjä
Kuorasjärvi ry

Yhteyshenkilö
Pekka Leinonen
pekka.leinonen@kuoras.fi

Rekisterin nimi
Yhdistyksen jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Yhdistyksen jäsentietojen hallinta.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsen ilmoittaa tiedot liittyessään jäseneksi ja tietojen muuttuessa ilmoittaa muutokset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperinen jäsenrekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisen jäsenrekisterin käyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla. Heillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joiden kautta he pääsevät jäsenrekisterin tietoihin.

Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi muuttaa omia tietojaan sekä vaatia, että virheelliset tiedot korjataan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä lähettämällä asiaa koskeva sähköpostiviesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Henkilön tiedot poistetaan jäsenrekisteristä, kun henkilö ilmoittaa eroavansa yhdistyksen jäsenyydestä tai kun hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestä yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.