Valikko Sulje

Järven tila

Kuorasjärven ekologisen tilan heikentyminen 1960 -luvun jälkeen on herättänyt huolta järven tulevaisuudesta. Kuorasjärvi ei ole tässä tilanteessa yksin. Moni kirkasvetinen ja luonnon monimuotoisuudestaan rikas järvi on kokenut saman tai jopa monin verroin pahemman kohtalon. Vaikka Kuorasjärven tila on joiltakin osin viime aikoina hieman parantunut – kiitos jo toteutettujen hankkeiden ja lisääntyneen aktiivisuuden – tarvitaan suotuisan kehityksen jatkumiseen edelleen tehokkaita toimenpiteitä ja jatkuvaa huolenpitoa. Mikään yhdistys tai muu yksittäinen toimija ei sinällään ratkaise järven tulevaisuutta, mutta yhdessä toimien ja epäkohtiin tarttumalla on mahdollista muuttaa kehitystä parempaan. Tässä tehtävässä tarvitaan kaikkien järven vaikutuspiirissä olevien aktiivisuutta.