Valikko Sulje

Valitukset turvealueen laajennuksesta eivät menestyneet

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Tuohisalonnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta tehdyt valitukset. Näin ollen Etelä-Pohjanmaan Turve Oy voi laajentaa toimintaansa Kuorasjärven tuntumassa.
Valituksia käsitellessään hallinto-oikeus kuitenkin tiukensi joitakin ympäristöluvan ehtoja. Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu löytyy täältä: Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 1199-2022
Katso myös Facebook-sivumme