Valikko Sulje

ELY-keskuksen kyselyn vastausaikaa jatkettu

VIELÄ EHTII VAIKUTTAA! Kyselyyn vastaamiseen lisäaikaa.
ELY-keskuksen Kuorasjärven rannanomistajille lähettämään kyselyyn voi edelleen vastata. ELY-keskus ottaa vastauksia vastaan heinäkuun alkuun saakka.
Toukokuun loppuun mennessä kyselyn palautti vain noin 200 niistä 700:sta rannanomistajasta, joille kysely oli toimitettu. ELY-keskuksen mukaan alhainen vastausprosentti ei mahdollista sitä, että rannanomistajien mielipiteet vaikuttaisivat merkittävästi päätöksiin kunnostustoimista.
Kuorasjärvi ry:n hallitus toivoo, että mahdollisimman moni niistä, joilta vastaaminen jäi, palaisivat vielä asiaan ja lähettäisivät kommenttinsa ELY-keskukseen. Hankalilta tuntuvat kysymykset, kartat ym. saa sivuuttaa. Mutta jos veden laatu ja/tai vedenkorkeus huolettaa, huoli kannattaa lomakkeelle kirjoittaa. Näin saamme äänemme kuulumaan.

Lahete_Kuorasjarven kunnostuskysely.pdf

Lomake_JARVEN KUNNOSTUS_Kuoras.pdf