Valikko Sulje

Hankkeet ja muu toiminta

Yksi Kuorasjärvi ry:n perustehtävistä on valmistella ja toteuttaa hankkeita Kuorasjärven nykyisen tilan parantamiseksi / säilyttämiseksi ja järven tulevaisuuden turvaamiseksi. Hankkeiden ideoinnissa ja valmistelussa ranta-asukkaat ja muut järven tilasta huolta kantavat ovat tärkeässä roolissa. Ottakaa siis rohkeasti kantaa järveä koskeviin asioihin ja esittäkää ajatuksia mahdollisten epäkohtien kuntoonsaattamiseksi ja uudistusten toteuttamiseksi. Viestit kulkevat näppärimmin tämän sivuston kommentointilomakkeella.